TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
Aplikacje internetowe

Tetra Polska wykonuje dowolne aplikacje internetowe spełniające indywidualne potrzeby firmy umożliwiające współpracę wykraczającą poza tradycyjne granice przedsiębiorstwa i odbywającą się w wirtualnych, globalnych sieciach. Współpracujemy z klientem w celu ustalenia specyfiki potrzeb i wypracowania koncepcji działania aplikacji. Tworzone przez nas programy, dodatkowo dzięki wbudowanym przez nas interfejsom, mogą integrować nową aplikację internetową z eksploatowanymi w firmie systemami na dowolnej platformie bazodanowej.

Tym samym zapewniamy maksymalne wykorzystanie zasobów firmy i umożliwiamy budowanie przewagi na rynku, przede wszystkim dzięki zastosowaniu optymalnej technologii, zarówno pod względem rozszerzenia funkcjonalności istniejącego systemu jak i kosztów opracowania i wdrożenia aplikacji internetowej.
 • Business-to-Customer (B2C)
  Pomożemy zbudować aplikację internetową do obsługi sklepu internetowego w pełni zintegrowanego z systemem informatycznym w firmie, umożliwiającą wykorzystanie Internetu, nie tylko do prezentacji firmy i oferty, ale również do aktywnej sprzedaży. Wdrożenie aplikacji internetowej typu e-commerce zapewni możliwość obsługi zamówień od klientów przez całą dobę zapewniając jednocześnie dostęp do aktualnej oferty, katalogów, cenników, informacji o dostępności produktu.

 • Business-to-Business (B2B)
  Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom gospodarczym zapewnimy szybkie i skuteczne wykorzystanie informacji w celu osiągnięcia efektywności biznesowej. Udoskonalimy współpracę między klientami a dostawcami w celu budowy zintegrowanego łańcucha dostaw, wykorzystującego możliwości komunikacji internetowej przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa wymiany informacji.
  Zapewnimy optymalizację procesów biznesowych przez skuteczną komunikację i przepływ informacji między pracownikami realizującymi cele firmy. Każdy pracownik będzie miał dostęp do wszystkich potrzebnych mu danych i informacji zgodnie z rolą jaką pełni w organizacji.

Warunki cenowe uzgadniamy indywidualnie na postawie zakresu powierzonych nam zadań i technologii wykorzystywanych do ich realizacji.


Wparcie techniczne

Zapewniamy:
 • Zdalną lub lokalną opiekę administracyjną nad dostarczonymi i wdrożonymi przez nas aplikacjami internetowymi oraz powierzonymi nam systemami.
 • Pomoc naszych konsultantów w rozwiązywaniu bieżących problemów eksploatacyjnych.
 • orady i usługi konsultacyjne zarówno w czasie uruchamiania projektów internetowych jak i w czasie bieżącej eksploatacji aplikacji oraz podczas usuwania ewentualnych awarii.
 • Warunki cenowe uzgadniamy indywidualnie na postawie zakresu powierzonych nam zadań i technologii wykorzystywanych do ich realizacji.