TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
Transoft U/SQL

Oferujemy oprogramowanie Transoft U/SQL, które zapewnia dostęp ODBC do zbiorów nie relacyjnych baz danych w tym CS/3 w bazie danych CISAM. Umożliwia połączenie ODBC do produktów Windows'a, takich jak Visual Basic, Access czy PowerBuilder z własnymi nie-relacyjnymi zbiorami. Narzędzie pozwala zarówno na raportowanie jak i aktualizowanie danych.

Transoft U/SQL składa się z dwóch głównych komponentów:
U/SQL Klient zawierający driver ODBC, który działa na stacji roboczej.
U/SQL Serwer zawierający driver danych źródłowych CISAM oraz słownik danych CS/3, posadowiony na serwerze Unix.


Transoft U/SQL - opcja "TCR" (Tetra Configurator Register)

Licencja rozszerzająca, włącza możliwość korzystania z komponentu TCR, niezbędnego do celów uruchomienia dodatkowej funkcjonalności systemu CS/3, jakim są 'Przeglądanie szczegółowe' (drill down) i 'Załączniki', wcześniej dostępnych jedynie dla relacyjnych baz danych.

Licencjonowanie:
Oprogramowanie jest licencjonowane dla danej firmy, w pakietach zależnie od ilości użytkowników wymagających jednoczesnego dostępu do serwera danych aplikacji.

Cennik dostępny w dziale Marketingu i Sprzedaży (tel. 58 340 92 92)

Cognos
 • IMPROMPTU DOS/Windows wydruki
 • POWERPLAY DOS/Windows grafika IMPROMPTU i POWERPLAY to specjalizowane produkty firmy Cognos, doskonale zintegrowane z systemem CS/3, służące tworzeniu raportów i analiz graficznych, stanowiące alternatywę dla narzędzi zawartych standardowo w systemie - generatora wydruków i języka pisania wydruków.

  Crystal Reports

  Oprogramowanie to umożliwia generowanie zapytań do baz danych i tworzenia zaawansowanych raportów graficznych. Raporty są łatwe w przygotowaniu dla każdego użytkownika i mogą być zapisywane w wielu standardowych formatach.

  Dostęp do danych w CS/3, Sage Enterprise i Line 500 realizowany jest w Crystal Reports za pomocą bogatego zestawu własnych sterowników w przypadku relacyjnych baz danych lub driverów ODBC Transoft U/SQL w przypadku eksploatacji nierelacyjnej bazy danych C-ISAM.

  Report Viewer for Crystal Reports jest narzędziem przeznaczonym do szybkiego i sprawnego przeglądania i drukowania raportów przygotowanych wcześniej aplikacji Crystal Reports.

  Datalinx

  System zarządzania magazynami wysokiego składowania z wykorzystaniem kodów kreskowych w pełni zintegrowany z systemem Line 500.

  Licencjonowanie:
  Oprogramowanie jest licencjonowane dla danej firmy, w pakietach zależnie od ilości użytkowników wymagających jednoczesnego dostępu do serwera danych aplikacji.

  Cennik dostępny w dziale Marketingu i Sprzedaży (tel. 58 340 92 92)