TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
Wdrożenia

TETRA Polska Sp. z o.o. świadczy usługi wdrażania komputerowego oprogramowania systemowego i aplikacyjnego.

Doświadczenie TETRA Polska zdobyte przy pracach wdrożeniowych dla przedsiębiorstw różnorodnych pod względem branży i wielkości pozwala na oszacowanie orientacyjnego, niezbędnego budżetu gwarantującego pomyślne wdrożenie zintegrowanego oprogramowania Sage Enterprise lub CS/3 dla każdego przedsiębiorstwa.
Minimalny przewidywany budżet wynosi 50% wartości licencji dla wdrożeń w dużych przedsiębiorstwach i maksymalny budżet wynosi 75% wartości licencji dla wdrożenia w małym przedsiębiorstwie.

Czas wdrożenia oprogramowania Sage Enterprise lub CS/3 w obszarze finansów i dystrybucji można określić orientacyjnie na 3 - 5 miesięcy, a czas ten najbardziej zależy od zaangażowania się bezpośrednich użytkowników wdrażanego oprogramowania. Czas wdrażania części produkcyjnej zależy od skomplikowania procesów produkcyjnych i bez ich rozpoznania u klienta nie można tego czasu dokładnie określić.

Konsultacje

Usługi konsultacyjne świadczone przez Tetra Polska obejmują całe spektrum działań związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem dostarczanych systemów ERP (CS/3, Sage Enterprise i Line 500) oraz ich integracji z innymi podsystemami w przedsiębiorstwie. Obejmują m.in.:
 1. Zarządzanie projektem wdrożenia.
 2. Analizy mikroekonomiczne i doradztwo finansowo-organizacyjne
 3. Zmiany konfiguracji systemu.
 4. Optymalizacja procesów informacyjnych przedsiębiorstwa.
 5. Opracowanie instrukcji wprowadzania dokumentów.
 6. Przenoszenie danych oraz integracja pomiędzy oferowanym system (Sage Enterprise, CS/3) i oprogramowaniem zewnętrznym.
 7. Opracowywanie wydruków z generatorów raportów, wg życzenia klienta.
 8. Opracowywanie formatów ekranów i wydruków.
 9. Konfiguracja platform sprzętowych.
 10. Konfiguracja systemu zabezpieczeń dostępności informacji.
 11. Odtwarzanie integracji systemu po awarii sprzętu.
 12. Opieka informatyczna, porady dotyczące eksploatacji systemu

Szkolenia

Jakość świadczonych przez TETRA Polska usług szkoleniowych gwarantuje wykorzystanie przez użytkownika pełnych możliwości dostarczanego oprogramowania Sage Enterprise, CS/3, Sage Web Enterprise i Line 500.
Szkolenia mogą być prowadzone w dowolnym miejscu (włączając w to siedzibę klienta i TETRA Polska) w konfiguracji i z użyciem procedur mających zastosowanie w konkretnej instalacji użytkownika na danych rzeczywistych.

Przykładowe szkolenia:
 1. merytoryczne z poszczególnych modułów
 2. profilowe dla poszczególnych użytkowników
 3. z rozszerzonej funkcjonalności nowych wersji oprogramowania
 4. warsztaty szkoleniowe i inne (wg. zamówienia klienta)

Opieka informatyczna

Organizacja procedur opieki informatycznej gwarantuje utrzymanie funkcjonującego systemu w dobrej kondycji oraz umożliwia sprawną niwelację skutków awarii, błędów obsługi lub innych błędów. Warunkiem korzystania z supportu i wsparcia technicznego naszych konsultantów jest wykupienie usługi "opieki informatycznej", która jest obowiązkowa w pierwszym roku użytkowania systemu.

W ramach umowy opieki informatycznej użytkownik otrzymuje pomoc konsultantów TETRA Polska oraz producenta oprogramowania Sage Enterprise Solutions Ltd. (UK), który zobligowany jest do wsparcia lokalnych działań zgodnie z priorytetem nadanym zagadnieniu. Szczegóły opieki informatycznej nad oprogramowaniem wynikają z umowy między stronami. Okresem umowy jest jeden rok, z możliwością jej automatycznego przedłużania na kolejne okresy.

Nabywca licencji oprogramowania Sage Enterpise, CS/3 i Line 500 w ramach umowy opieki informatycznej uzyskuje następujące uprawnienia:
 1. otrzymywanie wszystkich nowych funkcji systemu, skutkujące faktem posiadania zawsze najbardziej aktualnego oprogramowania niezależnie od daty jego zakupu w przeszłości,
 2. pomoc w problemach eksploatacyjnych i awaryjnych niezależnie od przyczyny, 'help-desk' do dostawcy oraz doradztwo we wszystkich bieżących aspektach eksploatacji swojego systemu,
 3. otrzymywanie korekt błędów oprogramowania niezależnie od czasu, który upłynął od momentu zakupu licencji,
 4. specjalne warunki handlowe (bonifikaty) przy przechodzeniu ze starszych na nowsze produkty firmy Sage Enterprise Solution oraz przy zakupie innych produktów i usług TETRA Polska
Czasy dostępu do usług supportu:
 • przez całą dobę przez cały tydzień
 • pomoc dostępna w różnych językach
Usługi dodatkowo płatne:
 • bezpośrednia pomoc przy systemie w siedzibie użytkownika
 • nadzór i wsparcie techniczne poza godzinami pracy
 • okresowy audyt systemu
 • uruchamianie nowych funkcji
W/w opieka informatyczna nie obejmuje produktów firm partnerskich, jak Transoft, Cognos czy Seagate (Crystal Reports), która może być świadczona na indywidualnie określonych warunkach.