TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
Licencja użytkowania oprogramowania Powrót


Ceną oprogramowania jest wartość dostawy z licencją na używanie oprogramowania na czas nieograniczony, którą płaci nabywca w ramach podpisywanej licencyjnej umowy dostawy. Wartość licencji zależy od ilości wybranych przez nabywcę modułow aplikacyjnych wchodzących w skład poszczególnych pakietów oraz ilości użytkowników licencji jednocześnie pracujących w systemie.

Cena licencji w przeliczeniu na jednego użytkownika spada wraz ze wzrostem licencji.

Łatwość rozszerzenia licencji na każdym etapie wdrożenia i pracy z systemem umożliwia dostosowanie wstępnego rozmiaru licencji do budżetu przedsiębiorstwa i jej zwiększanie wraz z etapami wdrożenia jak i rozwojem przedsiębiorstwa.

Dla małych przedsiębiorstw, które nie przewidują w krótkim okresie zakupu licencji na wyłączne użytkowanie proponujemy outsourcing dostarczanych przez nas aplikacji ERP tj. CS/3 lub Sage Enterprise. Warunki umowy outsourcingu ustalamy indywidualnie po zapoznaniu się z potrzebami firmy, gdyż zależą one m.in. od zakresu funkcjonalności, którą firma zamierza wykorzystywać do obsługi swojej firmy.