TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
Zarządzanie systemem
 • Pakiet CS/3, Sage Enterprise i line 500 oparty jest na bazach danych C-Isam, Informix Online, Oracle lub SQL Server
 • Dostosowanie CS/3, Sage Enterprise i Line 500 do Twoich potrzeb umożliwia system parametryzacji modułów (zwykle oczekujący odpowiedzi Tak lub Nie).
 • Przydzielanie każdemu użytkownikowi własnego zestawu ekranów i wydruków. Daje to między innymi możliwość oferowania różnych wersji językowych w tym samym przedsiębiorstwie.
 • Ograniczenie dostępu użytkownika tylko do przydzielonych mu menu i opcji.
 • Możliwość podłączenia do menu funkcji spoza CS/3, Sage Enterprise i Line 500.
 • Prostota tworzenia menu i dokonywania zmian w menu.
 • Przydzielanie hasła dostępu każdej funkcji menu.
 • Wprowadzenie instrukcji obsługi przez użytkownika lub modyfikacja istniejącej.
 • Zmiana wyglądu ekranów przez rysowanie linii, ramek oraz szesnastu efektów wizualnych, z kolorami łącznie.
 • Pola na ekranie można przydzielać danemu użytkownikowi.
 • Tworzenie dla każdego użytkownika szybkiego menu dającego bezpośredni dostęp do najczęściej wykorzystywanych przez niego funkcji bez konieczności przechodzenia przez całe menu.
 • Monitorowanie każdej czynności wykonywanej przez wszystkich użytkowników.
 • Przemieszczanie pól i tekstów w dowolne miejsce na ekranie, a także kopiowanie ich.
 • Wyświetlanie na ekranach tylko potrzebnych informacji dzięki możliwości usuwania zbędnych.
 • Wybór sposobu wyświetlania pól numerycznych poprzez zmianę parametrów.
 • Przydzielanie każdemu użytkownikowi własnego zestawu warunków na wypełnianie pól, w celu kontroli poprawności wprowadzania danych.
 • Automatyczne wysyłanie wydruków na drukarki w zależności od rodzaju dokumentu/wydruku i nazwy użytkownika.
 • Automatyczne zabezpieczenie danych przez pełne archiwowanie i odtwarzanie systemu.
 • Funkcje przeglądania systemu według dowolnie wybranych kryteriów .