TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
Zintegrowanie Powrót

Przebieg i efekty procesów przedsiębiorstwa znajdują swe odbicie w wynikach działań funkcji analitycznych systemu, które służą podejmowaniu decyzji wpływających zwrotnie na przebieg procesów. Taki obieg informacji i procesów decyzyjnych, przy znacznej elastyczności i konfigurowalności systemu Sage Enterprise i CS/3, umożliwia ciągłe doskonalenie przedsiębiorstwa poprzez najbardziej żywotną jego część - system informatyczny.
Istotą zintegrowanego rozwiązania ERP jest jednokrotne wprowadzenie informacji wynikającej z dokumentu źródłowego i natychmiastowy dostęp do tej informacji poprzez funkcje analiz w każdym obszarze działania firmy. Szybki dostęp do informacji spaja działania poszczególnych komórek w całość i obrazuje efektywność przedsiębiorstwa jako jednej organizacji.

Wielowalutowość, wielozakładowość, wielojęzykowość

Wykorzystanie międzynarodowych własności systemu może odbywać się na różnych płaszczyznach:
  • pełnej obsługi współpracy z kontrahentem zagranicznym (waluta, język w dokumentacji bądź komunikacji EDI i e-commerce)
  • obsługi korporacji mających siedziby w różnych krajach, posługujące się różnymi językami i walutami (w tym EURO)
Zabezpieczenia poufności danych

System Sage Enterprise oraz CS/3 charakteryzują się wbudowanym zestawem funkcji zabezpieczeń, których właściwości umożliwiają szerokie możliwości konfigurowania tych systemów w obszarze zabezpieczenia dostępu do danych i ich ochrony przed niewłaściwym dostępem czy niedozwolonym zapisem. Są to m.in.:
  • Hasła dostępu (użytkownika i/lub funkcji)
  • Sterowany dostęp
  • Walidacja pól
  • Protekcja pól
  • Monitorowanie
  • Aktywność użytkownika
  • "Profile" użytkownika
Elastyczność oprogramowania umożliwia wybór zabezpieczeń dogodnych dla danej firmy i w oparciu o jej konkretne potrzeby. W praktyce wykorzystuje się zwykle trzy, cztery z w/w funkcji zabezpieczeń, jednak można stosować je wszystkie jednocześnie.

Indywidualizacja komunikacji Użytkownik-System

Narzędzia dostarczane z oprogramowaniem Sage Enterprise i CS/3 umożliwiają indywidualne określenie dostępu do bazy danych na serwerze dla każdego użytkownika lub grupy użytkowników. Umożliwiają modyfikację zdefiniowanych zasad dostępu jedynie przez administratora systemu.

Technologia Klient-Serwer

Zastosowana technologia opiera się na komunikacji stacji roboczej z serwerem przy wykorzystaniu protokołu TCP/IP i umożliwia m.in. wykorzystywanie do komunikacji interfejs graficzny (GUI). Technologia Klient-Serwer umożliwia rozwój produktu, w kierunku wykorzystania szybko rozwijających się technik obiektowych oraz Internetu.

Obiektowość powoduje wprowadzenie obiektów biznesowych, które będąc funkcjonalnie odpowiednikami aktualnych modułów systemowych, nie operują bezpośrednio na bazie danych, natomiast komunikują się z innymi obiektami poprzez specjalne interfejsy. Technologia ta uniezależnia użytkownika systemu od konkretnego dostawcy, ponieważ system może składać się z obiektów dowolnego pochodzenia. Umożliwi to dalsze uniezależnienie się od konkretnych baz danych , zwiększa wpływ użytkownika na ich kształt (zawartość strukturalna i informacyjna bazy) oraz umożliwia wprowadzenie procedur liczenia obciążeń (workflow) na poszczególnych interfejsach biznesowych, co z kolei pozwoli analizować i bilansować aplikację jako całość.

Niezależność od bazy danych i platformy

Zastosowana technologia umożliwia bezproblemowe przenoszenie oprogramowania i bazy danych, w przypadku zmiany sprzętu komputerowego, systemu operacyjnego czy bazy danych.