TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
Język pisania wydruków (RWL)
 • Możliwość poszerzenia funkcjonalności wydruków utworzonych w module Generator wydruków przy zastosowaniu opcji 'tłumaczenie wydruku'.
 • Budowanie skomplikowanych wydruków przy użyciu języka podobnego do SQL.
 • Tworzenie nowych wydruków w module Język pisania wydruków lub translacja z istniejących definicji w Generatorze wydruków.
 • Nowe automatyczne procedury:
  - licznik linii
  - określenie minimalnych i maksymalnych wartości
  - posługiwanie się datami, godziną i czasem trwania przebiegu
  - obliczanie daty i czasu
  - zaokrąglanie wyników do żądanej dokładności
 • Wszechstronny wybór typu formatowania danych numerycznych, dat i godzin.
 • Wydruki można dołączyć do menu CS/3, Sage Enterprise i Line 500.
 • Źródłowe dane do wydruku:
  - zbiory danych CS/3, Sage Enterprise i Line 500
  - zbiory transferowe z modułu Generatora wydruków
  - rekordy zdefiniowane w definicji Języka pisania wydruków
 • Wydruki mogą być kierowane na więcej niż jedno wyjście, na przykład generowanie wydruku szczegółowego i sumarycznego symulującego jedno wyjście na drukarkę wierszową, a drugie na drukarkę laserową.
 • Programy wydrukowe zawierają sekcję wejściową, wyjściową i sekcję procedur.
 • Definiowanie wydruków przez użytkownika lub w formach wydrukowych CS/3, Sage Enterprise i Line 500.
 • Grupowanie lub sortowanie danych w porządku rosnącym lub malejącym.
 • Do każdego poziomu sortowania można dodać nagłówek i stopkę.
 • Wykonywanie sumowania kolumn lub kolumn połączonych.
 • Zakres danych wybieranych do wydruku można określić podczas uruchamiania wydruku.