TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
Tetralink

Tetralink jest modułem umożliwiającym import każdej informacji do dowolnego pola bazy danych CS/3 z uwzględnieniem mechanizmów kontroli integralności bazy danych. Może on służyć zarówno do integracji z zewnętrznym oprogramowaniem jak i transferowi danych ze "starego" systemu przy uruchamianiu CS/3.

Właściwości:
 • Import danych zachowanych w formacie ASCII do zbioru danych CS/3
 • Możliwość ustawienia definicji importu i wykorzystania jej w zależności od potrzeb użytkownika
 • Możliwość określenia wartości, którą użytkownik chce wpisać w każde pole, np.:
  Wartość zachowaną w zbiorze ASCII
  Dokonać konwersji wartości ze zbioru ASCII na inną określoną wartość
  Wstawić numer seryjny
  Dokonać konwersji formatu daty
 • Możliwość walidacji każdego pola w importowanym rekordzie, np. sprawdzenie czy konto księgowe istnieje w Księdze Głównej
 • Możliwość dopisania danych importowanych do istniejącego zbioru w CS/3 lub zastąpienia zbioru CS/3 danymi importowanymi
 • Możliwość aktualizacji istniejących rekordów zbioru CS/3 importowanymi danymi
 • Walidacja danych w zbiorze ASCII zarówno przed rozpoczęciem importu lub podczas importu każdego rekordu.
 • Zapis błędów, które wystąpiły podczas importu do zbioru logu W przypadku znalezienia błędu możliwość wstrzymania importu lub zignorowania błędu.