TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
Księga Kosztów
 • Ewidencjonowanie kosztów według projektów w podziale na rodzaje kosztów i wpływów przekazywane ze wszystkich modułów finansowych, dystrybucyjnych i produkcyjnych.
 • Podział projektów według typów, nazw i kodów integracji pozwalających na kontrolę wystąpienia określonych nakładów i wpływów dla danej grupy projektów.
 • Tworzenie struktur hierarchicznych projektów i możliwość prowadzenia szerokiej analizy kosztów dla różnych struktur z wykorzystaniem budżetowania.
 • Możliwość nakładania wielu budżetów na projekty, nakłady, wpływy i grupy z uwzględnieniem struktur hierarchii projektów oraz szeroka analiza ich wykonania w postaci systemowych wydruków.
 • Zakładanie matrycy kodów integracji zawierającej możliwe kombinacje kodów projektu - kod nakładu z odpowiadającym danej kombinacji kontem księgowym. Matryce można zdefiniować dla kodu lub typu projektu i nakładu lub grup nakładów.
 • Grupowanie nakładów i wpływów niezależnie od ich dwupoziomowej struktury.
 • Pełna integracja transakcji w Księdze Kosztów z Księgą Główną w oparciu o matrycę kodów integracji. Każda transakcja w Księdze Kosztów jest zarejestrowana w Księdze Głównej w tym samym okresie. Księga Kosztów może stanowić analitykę dla konta Księgi Głównej.
 • Możliwość przesyłania budżetów utworzonych w Księdze Kosztów do budżetów Księgi Głównej w celu dalszej analizy wykonania budżetów w Księdze Głównej.
 • Możliwość integracji z Księgą Zasobów w celu ewidencjonowania i analiz kosztów pracochłonności w oparciu o Karty pracy godzinowo lub wartościowo.
 • Zapewnia szeroką analizę kosztów w dowolnym podziale wybranych projektów, nakładów i wpływów w wybranych okresach. Do analiz mogą być wykorzystywane hierarchie i budżety.
 • Raport niezgodności księgowań w Księdze Głównej i Księdze Kosztów.
 • Możliwość przeglądania zarejestrowanych kosztów dla projektu z możliwością uzyskania informacji o źródle powstania transakcji.
 • Moduły Księga Kosztów i Księga Zasobów są instalowane wymiennie z modułem Obsługa Zleceń