TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
Środki trwałe
 • Definiowanie numeru środka trwałego przez użytkownika na dziesięciu znakach alfanumerycznych lub automatyczna generacja numerów, jeżeli są numeryczne.
 • Dostępność dodatkowego klucza przeglądania przez zastosowanie analizy grup środków.
 • Obliczanie amortyzacji środków trwałych metodą liniową lub degresywną.
 • Trzymanie wartości amortyzacji w okresie, do bieżącej daty i wartości skumulowanych.
 • Obsługa amortyzacji z uwzględnieniem dotacji.
 • Stałe dane środków trwałych:
  - do dziewięciu kodów analiz definiowanych przez użytkownika
  - nazwa środka trwałego
  - kod literowy
  - numer środka
  - kategoria amortyzacji
  - wartość netto
  - kategoria Księgi Głównej
 • Możliwość przekazu amortyzacji na oddzielnie zdefiniowane konta Księgi Głównej dla każdego wydziału lub miejsca powstawania kosztów.
 • Wyliczanie amortyzacji dla maksymalnie 9.999 środków dodanych do każdego środka głównego.
 • Obliczona amortyzacja może być podzielona na okresy finansowe roku równomiernie według wag.
 • Okresy amortyzacji mogą być zdefiniowane niezależnie od okresów finansowych roku.
 • Planowanie amortyzacji dla sześciu okresów amortyzacji lub dla sześciu lat.
 • Drukowanie przyjętych środków trwałych, zmian i dokonanej likwidacji dla każdego okresu.
 • Prowadzenie szczegółowej historii wszystkich transakcji wpływających na wartość każdego środka trwałego