TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
Zobowiązania
 • Obsługa faktur, not kredytowych, przelewów bankowych i rejestrów uzgodnień w walucie krajowej i obcej.
 • Każdemu dostawcy można przydzielić do pięciu kontaktów.
 • Nazwa i adres firmy zachowywane są na fakturze.
 • Możliwość przeglądania kont księgowych w trakcie wprowadzania faktury.
 • Automatyczna generacja numerów pozycji dla faktur w rejestrze zakupów.
 • Programowe generowanie przelewów płatności.
 • Przeglądanie transakcji według numerów pozycji, dostawców, dat i typów transakcji.
 • Prowadzenie konta każdego dostawcy na zasadzie pozycji nierozliczonych lub sald z przeniesienia.
 • Możliwość zagwarantowania zapisu i zapłaty tylko faktur autoryzowanych.
 • Zachowanie indywidualnego terminu płatności dla każdego dostawcy.
 • Obsługa rabatu za wcześniejszą płatność.
 • Oferuje pełną analizę niezrealizowanych zysków i strat wynikających z różnic kursowych.
 • Daje pełną kontrolę nad rozliczeniem wszystkich dostawców i pojedynczych faktur.
 • Daje dokładną analizę zobowiązań płatniczych według terminów.
 • Realizowanie płatności poprzez czeki, przelewy i system transferu bankowego (BACS).
 • Możliwość uruchomienia Księgi Zobowiązań z rocznym wyprzedzeniem w stosunku do Księgi Głównej poprzez księgowanie do przyszłych okresów.
 • Przekaz płatności do modułu Obsługa finansowa w celu uzgodnienia z wyciągami bankowymi.
 • Przekaz zakupów, nakładów i kosztów ogólnozakładowych na poszczególne zlecenia do modułu Obsługa Zleceń.
 • Wydruki zawierają między innymi Analizę nierozliczonych zobowiązań i Potrzebne środki płatnicze.
 • Kilka Ksiąg Zobowiązań można uruchomić w osobnych katalogach.
 • Dla firm wielonarodowych, konta Księgi Zobowiązań mogą być w innej walucie niż waluta bazowa. Oznacza to, że każda transakcja może być trzymana w dwóch walutach i przeliczana na walutę trzecią podczas przekazywania do Księgi Głównej.
 • Oznaczanie kodem reklamacji zdefiniowanym przez użytkownika pozycji reklamowanych.
 • Narzucenie użytkownikowi dopuszczalnych wartości wprowadzanych do pól kodów analizy pozwala uzyskać bardziej dokładne informacje.
 • Automatyczne wyliczanie wartości podatku VAT.
 • Adres każdego dostawcy może zawierać do pięciu adresów kontaktowych.
 • Adres każdego dostawcy rozszerzony o numer telefonu, faksu i teleksu.
 • Prowadzenie specjalnego notatnika zajmującego do 999 stron, z możliwością drukowania w Zestawieniach sald.
 • Archiwowanie zakończonych transakcji. Przeglądanie i wydruki transakcji archiwowanych obsługiwane w taki sam sposób jak pozostałe.
 • Pozwala zapamiętane transakcje przeglądać jako faktury z odpowiadającymi im płatnościami.
 • Pozwala na automatyczną generację numerów pozycji rejestrów zakupów według zdefiniowanej sekwencji dla poszczególnych dostawców osobno lub dla wszystkich razem.
 • Przelewy za faktury mogą być generowane automatycznie lub ręcznie i mogą być częściowe.