TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
Obrót finansowy
 • Pracuje jako samodzielny moduł lub jako zintegrowana część programu CS/3, Sage Enterprise i Line 500.
 • Automatyczne przetwarzanie płatności bieżących lub na zlecenia stałe.
 • Obsługa nieograniczonej liczby rachunków bankowych w walucie krajowej i w walucie obcej
 • Zawiera możliwość drukowania czeków i przelewów wprowadzanych bezpośrednio do modułu Obrót Finansowy.
 • Automatyczny zapis przelewów generowanych w module Księga Zobowiązań i Płace oraz wpływów rejestrowanych w module Księga Należności.
 • Odbieranie przekazanych księgowań z innych modułów z rocznym wyprzedzeniem do modułu Obrót finansowy.
 • Automatyczne dopasowywanie transakcji z innych modułów do wyciągów bankowych wprowadzanych w module Obrót finansowy w celu uzgodnienia.
 • Używanie rejestrów w celu zamknięcia niezbilansowanych pozycji rachunków i transakcji w module Obrót finansowy.
 • Bezpośrednie księgowanie w module Obrót finansowy opłat bankowych, stałych zleceń i bezpośrednich przekazów jako procesu w uzgodnieniach wyciągów.
 • Przekaz kwot za usługi bankowe etc. może być rozkładany automatycznie na wiele kont Księgi Głównej.
 • Powiązanie z Księgą Główną pozwala na obliczenie różnic kursowych dla banków prowadzonych w obcych walutach i przekazanie kwot na konta Księgi Głównej w zależności od potrzeb.
 • Obsługa transferów między bankami z rachunkami rozliczanymi w różnych walutach.
 • Prowadzenie wyczerpującego zakresu wydruków w module Obrót finansowy, które zawierają Wykaz wprowadzonych dokumentów i wydruk Nie uzgodnione wyciągi.
 • Pozwala na automatyczne wprowadzanie rachunków z nośników magnetycznych, co redukuje czas uzgodnienia rachunku z zapisem kasowym