TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
Kalendarz

  • szybki dostęp do kalendarza
  • ułatwia wprowadzanie i kontrolę wprowadzanych dat (również odległych w czasie)
  • umożliwia obliczanie terminów wg zadanych kryteriów (np. dostaw wg tygodni roku, obliczanie terminów płatności itp.), ilości dni przeterminowania, ilości dni roboczych pomiędzy datami
  • wprowadzanie obliczonych w kalendarzu dat do wskazanych pól formatek CS/3, Sage Enterprise i Line 500.


^     >>