TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
Moduł polskich wydruków

TETRA Polska oferuje dodatkowy moduł wydruków polskiego prawa fiskalnego. Moduł ten uzupełnia pakiet CS/3, Sage Enterprise i Line 500 o gotowe funkcje pozwalające uzyskiwać z systemu wydruki zgodne z wymogami polskiego prawa fiskalnego w zakresie ksiąg rachunkowych i obejmuje wydruki określone w następujących aktach prawnych:
 1. Ustawa o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.(Dz. U. nr 121 poz. 591 z dnia 19 listopada 1994 r.) wraz z późniejszymi zmianami,
 2. Ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993 r. (Dz. U. nr 11 poz. 50 z dnia 15 lutego 1993 r.) wraz z późniejszymi zmianami
 3. Rozporządzenie ministra finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. (Dz. U. nr 156 poz. 1024 z dnia 22 grudnia 1997 r.),
oraz niektóre inne stosowane powszechnie w obrocie gospodarczym, księgowości i sprawozdawczości.


Moduł polskich wydruków do sytemu CS/3, Sage Enterprise i Line 500 składa się z zestawu poniższych raportów:
 1. Dziennik transakcji Księgi Głównej
 2. Zestawienie Obrotów i Sald Księgi Głównej
 3. Salda należności na wybrany dzień
 4. Salda zobowiązań na wybrany dzień
 5. Rozrachunki z tyt. sprzedaży za wybrany okres
 6. Rozrachunki z tyt. zakupów za wybrany okres
 7. Rejestr VAT sprzedaży
 8. Rejestr VAT zakupów
 9. Rejestr VAT wydatków
 10. Bilans
 11. Rachunek Zysków i Strat
 12. Zestawienie Obrotów w Magazynie za wybrany okres

Wszystkie wydruki tego modułu zawierają następujące informacje ogólne:
 • nazwa przedsiębiorstwa i nazwa wydruku/programu przetwarzania w nagłówku
 • numery stron i data wydruku
 • informacja o pierwszej i ostatniej stronie w stopce wydruku
 • podsumowanie strony wydruku i wydruk sumy z przeniesienia na kolejnej stronie
Moduł ten jest licencjonowany dla konkretnej firmy eksploatującej CS/3, Sage Enterprise i Line 500 zgodnie z licencją Sage Enterprise Solutions. Elastyczność konfiguracji poszczególnych wydruków ograniczona jest do możliwości systemu CS/3, Sage Enterprise i Line 500. Formatki wydrukowe tego modułu są dostępne do modyfikacji przez użytkownika na zasadach obowiązujących w CS/3, Sage Enterprise i Line 500.

Wydruki są przygotowane do samodzielnego zainstalowania przez użytkownika. Niektóre z nich wymagają uzupełnienia definicji o konta księgowe, których obroty lub salda wchodzą do bilansu oraz rachunku zysków i strat.

TETRA Polska świadczy również usługę instalacji i uruchomienia wydruków oferowanego modułu u klienta.

Zainteresowanym użytkownikom udostępniamy wzory wydruków oferowanego modułu. Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres info@tetra.pl