TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
Możliwości wykorzystania kodów kreskowych w systemie CS/3, Sage Enterprise i Line 500
Propozycje obszarów dziedzinowych CS/3, Sage Enterprise i Line 500, w których można wykorzystywać kody kreskowe:

 1. Automatyzacja obsługi wszelkiego rodzaju dokumentacji księgowej, finansowej i produkcyjnej
  –drukowanie na wszystkich dokumentach dodatkowych informacji w formacie kodów kreskowych
  –automatyczne wprowadzanie informacji z kodów kreskowych do pól formatek CS/3, Sage Enterprise i Line 500
 2. Przykłady:
  -polecenie zapłaty do banku z nadrukiem nr. transakcji CS/3, Sage Enterprise i Line 500, po powrocie z banku ułatwione odnajdywanie transakcji
  -dyspozycja delegacji służbowej z zaliczką, ułatwione odnajdywanie dokumentów do rozliczeń
  -nadrukowywanie lub naklejanie kodów referencyjnych ułatwiających identyfikacje dokumentów podczas ich obiegu, np. faktura zakupu przechodzi kolejno przez dział zaopatrzenia i księgowości
  -drukowanie dodatkowych informacji referencyjnych w formacie kodów kreskowych na życzenie klientów np. na fakturach
  -odczytywanie informacji referencyjnych wydrukowanych przez dostawców, np. na fakturach zakupu,

 3. Nadruk kodów kreskowych na opakowaniach i wyrobach gotowych umożliwiające ich dalsze wykorzystywanie przez odbiorców tych wyrobów.

 4. Wspomaganie pracy magazynu

  Przykłady:
  - inwentaryzacja,
  - operacje wydawania i przyjmowania materiałów,
  - identyfikacja numerów seryjnych, daty ważności, numer partii i inne kryteria.

 5. Kontrola obiegu materiałów w produkcji


 6. Przykłady:
  -kontrola realizacji dyspozycji wydania,
  -kontrola realizacji operacji procesu technologicznego,
  - przyjmowanie na magazyn produkcji gotowej,
  - kontrola produkcji w toku,
  - identyfikacja dokumentacji warsztatowej (przewodników) wędrujących razem z partią obrabianego materiału.

 7. Sprzedaż – fakturowanie.
  Identyfikacja towaru do sprzedaży może być w całości oparta o czytniki kodów, podobnie jak to się dzieje w hipermarketach. Pozwala to zorganizować stanowisko sprzedaży detalicznej w oparciu o czytnik kodów kreskowych, aplikację CS/3, Sage Enterprise i Line 500 i drukarkę fiskalną.

Technika korzystania z czytników kodów kreskowych we współpracy z systemem CS/3, Sage Enterprise i Line 500.

 1. Czytnik wprowadza informację do wybranego pola w systemie CS/3, Sage Enterprise i Line 500, może też sterować pracą całej aplikacji, przechodzić kolejne formatki i wprowadzać w pola wartości domyślne.
 2. W przypadku korzystania z czytników terminalowych praca odbywa się bezpośrednio w systemie CS/3, Sage Enterprise i Line 500 z wykorzystaniem specjalnego zestawu formatek.
 3. Na standardowych wydrukach systemu można drukować dodatkowe informacje w formacie kodów kreskowych.
 4. Na specjalizowanych drukarkach do etykiet przygotowywać można nalepki do oznaczania opakowań lub bezpośrednio produktów.
 5. Istnieje możliwość wysterowania przez czytnik złożonych sekwencji operacji w CS/3, Sage Enterprise i Line 500, np. przyjęcie całości partii wyrobów gotowych lub wydanie całości dyspozycji, na podstawie odczytu jednego kodu kreskowego.


Rodzaje urządzeń z wbudowanymi czytnikami kodów kreskowych, które mogą współpracować z systemem CS/3, Sage Enterprise i Line 500

 1. Czytniki ręczne i umieszczone na stojakach, podłączone kablowo lub radiowo z komputerem PC.
  Rozwiązanie pozwala na bezpośrednią pracę w CS/3, Sage Enterprise i Line 500 ograniczając pole pracy do bezpośredniego otoczenia stacji roboczej. Zastosowanie w punktach wydawania magazynów, punktach sprzedaży, w pracy biurowej.

 2. Terminale – kolektory danych off-line. Pozwalają na całkowicie niezależną pracę przy inwentaryzacji magazynu, inwentaryzacji produkcji w toku, itp. Przydatne są również przy przyjęciach zakupów i sprzedaży w przypadku gdy położenie punktów odbioru/wydawania lub charakter materiałów wymagają obecności w różnych punktach odczytu. Po zakończeniu odczytu terminal podłącza się do stacji roboczej i przesyła do niej plik odczytów, który zaimportowany zostanie do systemu CS/3, Sage Enterprise i Line 500.

 3. Terminale radiowe on-line. Pozwalają na bezpośrednią prace w aplikacji CS/3, Sage Enterprise i Line 500 w odległości do 500m od nadajnika bazowego. Znajdują zastosowanie w rozległych magazynach i na otwartych przestrzeniach, gdzie istotny jest dostęp do pełnej funkcjonalności CS3.Drukowanie kodów kreskowych
 1. Drukowanie kodów z użyciem dotychczasowych drukarek. Rozwiązanie to pozwala na drukowanie kodów jako elementu składowego dotychczas drukowanych dokumentów oraz osobnych etykiet.
 2. Drukowanie etykiet na drukarkach specjalizowanych. Pozwala na wykonywanie nadruków na materiałach specjalnych, np. samoprzylepnych taśmach i etykietach.Technologia wdrożenia:
 1. Wybór rozwiązań do obsługi wybranych procesów przedsiębiorstwa
 2. Wybór sprzętu i systemu kodowania
 3. Programowanie i konfiguracja czytników, terminali i drukarek.
 4. Optymalizacja wybranych procedur CS/3, Sage Enterprise i Line 500.
 5. Dostosowanie menu, opcji i formatek
 6. Przygotowanie wydruków


Czas realizacji wdrożenia:

  W zależności od rodzaju urządzenia oraz miejsca i sposobu wykorzystania od 2 dni do 2 tygodni.

Zapytania ofertowe i pytania szczegółowe proszę kierować na adres e-mail: info@tetra.pl