TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
Triggery - wyzwalacze relacyjnej bazy danych

Trigger jest mechanizmem, który w relacyjnej bazie danych umożliwia uruchamianie założonych procedur w sytuacji, kiedy w bazie danych zajdzie określone wydarzenie. Wydarzeniem może być zapisanie rekordu, skasowanie rekordu bądź jego modyfikacja. Wyzwalana procedura jest dowolnym programem realizowanym po wystąpienieu wydarzenia. Dzięki znajomości wewnętrznych mechanizmów współpracy systemu CS/3, Enterprise lub Line500 z bazą danych można dalece modyfikować sposób obróbki danych, rozszerzając w ten sposób możliwości komnfiguracji i dostosowywania systemu do potrzeb uzytkownika oraz integrować go z innymi rozwiązaniami i funkcjami systemu operacyjnego.

Przykładowe rozwiązania zastosowania wyzwalaczy:
  • wysyłanie do użytkowników systemu natychmiastowych komunikatów (na pulpit komputera, jako email lub sms) o zajściu określonych zdarzeń, np. o przekroczeniu limitów kredytu, stanów magazynowych, o wprowadzeniu transakcji oczekuących na autoryzację lub inną akcję, itp.,
  • dynamicze modyfikowanie danych z natury statycznych, np. limitów kredytu, statusów sektorów w magazynie, składników polityki zapasów, itp.
  • modyfikacja funkcji, np. naliczania terminu płatności poprzez uwzględnienie dni wonych od pracy i świąt,
  • stworzenie funkcji nieistniejących, np. rozliczeni kosztów dodatkowych w module zarządzania powierzchnią magazynową,
  • dodatkowe rejestrowanie informacji o modyfikacjach w bazie danych ułatwiających ustalenie autora i czasu oraz zakresu modyfikowanej informacji.