TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
Wspomaganie wystawiania faktury korygującej VAT w systemie CS/3, Sage Enterprise i Line 500

Tetra Polska oferuje użytkownikom systemu CS/3, Sage Enterprise i Line 500 nowe rozwiązanie wspomagające proces tworzenia korekty transakcji sprzedaży i generowanie wydruku faktury korygującej o treści zgodnej z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów o podatku akcyzowym od towarów i usług.

Drukowana faktura korygująca powiela wszystkie informacje i pozycje faktury sprzedaży podlegającej korekcie. Użytkownik edytuje pozycję faktury, dokonuje odpowiednich zmian i zatwierdza je. Zakończenie zmian uruchamia wydruk, który generuje fakturę korygująca w zdefiniowanym wcześniej formacie. Fakturę korygującą można przedrukowywać dowolną ilość razy. Rozwiązanie wykorzystuje narzędzia GUI i formatowania wydruków html. Przykład poniżej: