TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
Współpraca drukarek fiskalnych z systemem CS/3, Sage Enterprise i Line 500

Istnieje opracowany przez Tetra Polska projekt współpracy systemu CS/3, Sage Enterprise i Line 500 z drukarkami fiskalnymi firmy POSNET. Szczegóły uruchomienia takiego połączenia na przykładzie drukarki firmy POSNET serii 3001 znajdują się w części zakres prac dla wdrożenia rozwiązania.

Opis ogólny drukarki POSNET 3001

Drukarka POSNET 3001 posiada wszystkie niezbędne na terenie kraju homologacje i certyfikaty dopuszczające ją do używania.
Drukarka zbudowana jest z następujących bloków funkcjonalnych:

  • dwa mechanizmy drukujące ( oryginał i kopia )
  • wyświetlacz dla klienta połączony z obudową drukarki.
  • pulpit operatora z wyświetlaczem.
  • wyjście (KOMP) typu RS232C do połączenia z komputerem.
  • dodatkowe wyjście do podłączenia zewnętrznej szuflady kasjera.
  • zegar czasu rzeczywistego.
  • moduł fiskalny , w którym zapisywane są informacje dotyczące sprzedaży w postaci Raportów Dobowych oraz innych komunikatów (np. zmian stawek VAT, denominacji itp.
  • zasilacz zewnętrzny
Drukarka jest ustawiona przez producenta w tryb tzw. szkoleniowy. Umożliwia on początkującemu użytkownikowi testowanie sprzedaży przy użyciu drukarki fiskalnej bez obawy jakichkolwiek zapisów do modułu fiskalnego. W trybie tym można sprawdzić prawidłowość działania programu sterującego drukarką oraz zapoznać się z jej obsługą.
Po okresie testów drukarka podlega procesowi fiskalizacji, który to proces wykonywany jest przez serwis producenta drukarki posiadający odpowiednie uprawnienia z urzędu skarbowego w tym zakresie.
Pozostałe informacje nt. w/w drukarki oraz jej producenta można znaleźć pod adresem http://www.posnet.com.pl.