TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
Konsolidacja
 • Pozwala konsolidować firmy z różnym końcem roku obliczeniowego poprzez wykonywanie konsolidacji z okresu na okres.
 • Możliwość konsolidacji nieograniczonej liczby firm.
 • Konsolidacja może być pełna lub częściowa.
 • Konsolidacja Ksiąg Głównych prowadzonych w walutach obcych jest wykonywana automatycznie według kursu średniego dla okresu lub kursu na koniec okresu.
 • Pozwala na przeliczenie sald na kontach jednego zakładu na inną walutę.
 • Częstotliwość wykonywania konsolidacji jest dowolna.
 • Umożliwia przeliczanie wybranego zakresu kont według różnych kursów.
 • Pozwala każdej firmie utrzymywać własny plan kont o innej strukturze.
 • Umożliwia stosowanie rejestrów standardowych.
 • Dostarcza wydruki przebiegu konsolidacji.
 • Generator wydruków specjalnych pozwala na tworzenie wydruków specjalnie zaprojektowanych dla kierownictwa.
 • Pozwala nanosić zmiany z wydruków dla kierownictwa na wydruki dla dyrekcji.
 • Ustalanie zależności w stosunku do budżetów daje firmie możliwość rozważania różnych wariantów.
 • Bieżąca konsolidacja kwot może być wykonywana co miesiąc, co dwa miesiące, kwartalnie, itd