TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
Planowanie potrzeb materiałowych MRP
 • Tworzenie i generowanie zapotrzebowań zakupów bazujących na Generalnym Planie Produkcji lub na aktualnych zamówieniach sprzedaży, zadań produkcyjnych, zleceń zakupów istniejących zapotrzebowań na zakupy i zapotrzebowań wygenerowanych w GPP.
 • Włączenie uruchomionych zadań produkcyjnych.
 • Śledzenie pozycji, dla których górny poziom zapasu wymaga wygenerowania wydruku o niedoborach magazynowych.
 • Rozwinięcia zespołów i podzespołów w celu określenia ilości wymaganych komponentów.
 • Generowanie zakupów i zapotrzebowania produkcji dla pojedynczego produktu lub grupy produktów.
 • Generowanie szybkich zapotrzebowań dla zapasów przekraczających poziom minimalny.
 • Wszystkie magazyny traktowane jako zasoby ogólne.
 • Rozłożenie planu na:
  • Wybieranie zastąpionych pozycji w strukturze materiałowej wyrobu.
  • Obliczanie ilości jaką należy zamówić z uwzględnieniem strat.
  • Możliwość nie brania pod uwagę nieskontrolowanych zapasów.
  • Generowanie zapotrzebowań tylko dla produktów krytycznych, bazując na wskaźniku ABC.
 • Określenie oddzielnych czasów na oczekiwanie i wyprodukowanie lub zakup pozycji.
 • Wybór dostawcy ostatniego lub preferowanego.
 • Do określenia ilości koniecznych do zamówienia przez moduł MRP definiowanie różnych metod obliczania dla każdej pozycji w magazynie.
 • Wprowadzanie planów lub tworzenie ich automatycznie z istniejących planów.
 • Generowanie Generalnego planu produkcji uwzględniającego sprzedaż i planowaną produkcję.
 • Użycie modułu GRP do wykonania planów z następującymi możliwościami:
  • Definiowanie do siedmiu obszarów czasowych.
  • Definiowanie horyzontu planowania.
  • Włączenie zapasów magazynowych.
 • Przeglądanie wolnych zapasów pozycji w magazynie i przewidywanie stanów magazynowych.
 • Uwzględnianie rekomendowanych zamówień.
 • Wprowadzanie bezpiecznego marginesu podczas kalkulacji dat realizacji zleceń.
 • Definiowanie jak zatwierdzać i jak długo trzymać najpilniejsze zlecenia przed zamianą ich na zadania produkcyjne lub zlecenia zakupu, usuwając konieczność zaznaczenia statusu tych zleceń.
 • Określenie daty przed którą zlecenia rekomendowane przez MRP nie będą zgłaszane do planu.
 • Uwzględnianie zleceń zakupów.
 • Automatyczna numeracja zadań produkcyjnych i zleceń zakupów.
 • Polecenie zmiany planu, wznowienie, redukcja i usunięcie istniejących zleceń dostępne dla zdefiniowanego użytkownika.
 • Definiowanie kalendarza produkcji.
 • Wydruki zawierają:
  • MRP wykaz szczegółowych poleceń i koszty zgłoszone na zlecenia
  • GRP analiza zapotrzebowań pod względem terminów.
  • Generalny plan produkcji.