TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
Procesy technologiczne
 • Podwójna identyfikacja każdego procesu technologicznego przez kod procesu i skróconą nazwę.
 • Definiowanie operacji i ich kolejności i wykaz operacji, które biorą udział w każdym procesie technologicznym.
 • Oznaczanie znaczących operacji w procesie jako punktów krytycznych. Osiągnięcie tych wyznaczonych punktów, oznacza że wszystkie poprzednie operacje w procesie zostały zakończone.
 • Wszystkie operacje mogą być wykonywane w tym samym czasie równolegle i nie traci się czasu czekając na zakończenie jednej i rozpoczęcie drugiej.
 • Automatyczna aktualizacja numerów kontrolnych podczas modyfikacji procesu technologicznego.
 • Zdefiniowanie wykonywanych regularnie operacji jako standardowych i wprowadzanie operacji nie zaplanowanych poprzednio a wykonywanych jednorazowo, bezpośrednio do procesu technologicznego.
 • Wprowadzanie szczegółowych instrukcji do każdej operacji.
 • Określenie stanowisk produkcyjnych lub poszczególnych maszyn, na których produkcja jest wykonywana.
 • Określenie wykwalifikowanych grup pracowników i nazwisk operatorów potrzebnych do przygotowania i obsługi maszyn.
 • Zdefiniowanie czasu przygotowania, czasu pracy i czasu opóźnienia dla każdej operacji oraz określenie najkrótszego czasu potrzebnego do jej wykonania.
 • Określenie narzędzi i materiałów potrzebnych do wykonania każdej operacji.
 • Zdefiniowanie przesunięć, wakacji i planu konserwacji w fabryce.
 • Możliwość zdefiniowania krótkoterminowych planów postępowania na wypadek awarii lub wyłączeń urządzeń produkcyjnych.
 • Projektowanie dodatkowych modeli użytecznych dla funkcjonowania fabryki.
 • Definiowanie cykli, które są odpowiednie dla modelu fabryki.
 • Określanie wydajności każdej maszyny.
 • Zapis kosztów pracy dla każdej maszyny i kiedy była używana.
 • Łączenie maszyn z operatorami najbardziej wprawnymi w ich obsłudze.
 • Zdefiniowanie stanowisk produkcyjnych dla maszyn, które wykonują te same zadania i grup operatorów pracujących na nich.
 • Wykazywanie efektywności każdej maszyny i pracujących na niej operatorów.
 • Określanie priorytetów jakie przysługują każdemu operatorowi o określonych umiejętnościach.
 • Zdefiniowanie wykwalifikowanych grup monterów, operatorów, kontrolerów i konserwatorów, zatrudnionych według tej samej stawki.
 • Generowanie kodów paskowych na plakietki dla operatorów.
 • Niektóre wydruki w module mogą być drukowane przy użyciu kodów paskowych.
 • Wyczerpujące wydruki modułu zawierają następujące informacje:
  • Procesy technologiczne
  • Operacje standardowe
  • Modelowanie produkcji
  • Połączenia operator maszyna