TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
Planowanie zdolności produkcyjnej MRPII
 • Generowanie następujących typów planów zdolności produkcyjnej z zarejestrowanych zadań produkcyjnych:
  • plan bez uwzględnienia zasobów
  • plan na podstawie grafików
  • plan na podstawie zasobów
  • plan na podstawie zasobów i priorytetów.
 • Przenoszenie danych z modułu Produkcja w Toku do zakończonych zadań produkcyjnych.
 • Określenie indywidualnej maszyny lub operatora jako zasobów skończonych lub nieskończonych.
 • Używanie modeli fabryki do podejmowania decyzji, kiedy określone zasoby będą dostępne.
 • Grupowanie zasobów na stanowiska produkcji i najbardziej wykwalifikowanych pracowników. Planowanie Zdolności Produkcyjnej automatycznie wybiera stosowne maszyny i operatorów.
 • Określanie kryteriów dla produkcji seryjnej z opcjami powtórzenia indywidualnych operacji lub powtórzenia całej kolejności produkcji aż do momentu wykonania całej serii.
 • Pominięcie lub włączenie do planu czasu opóźnienia.
 • Rozdzielanie indywidualnej operacji na czas ustalony i czas opóźnienia.
 • Planowanie terminu zakończenia zadania począwszy od bieżącej daty .
 • Planowanie wstecz daty rozpoczęcia, na podstawie wymaganej daty zakończenia.
 • Nadawanie priorytetów operacjom bazując na terminie zakończenia i pozostałym do przetwarzania czasie .
 • Tworzenie wykazów przedstawiających graficznie bieżące obciążenia indywidualnych maszyn, operatorów i zadań .
 • Możliwość zmiany obszarów czasowych i przeglądanie wykresu skali czasu.
 • Przeszukiwanie do przodu i do tyłu planów w celu znalezienia alternatywnych punktów dla wąskich gardeł.
 • Sprawdzanie wąskich gardeł i regulowanie ich rozładowania .
 • Przeglądanie informacji o przebiegu wyjątków pokazującej produkcję, która nie może być zaplanowana .
 • Możliwość przeplanowania zadań poprzez:
  • Zmianę daty i czasu w zaplanowanych operacjach.
  • Wyznaczenie innych monterów, operatorów i maszyn w zaplanowanych operacjach.
  • Zmianę rozmiarów w zaplanowanych obciążeniach .
  • Możliwość wcielania lub zaniechania zmian.
 • Tworzenie przewidywania, gdy w planie zdolności produkcyjnej użyte zostały hipotetyczne maszyny, operatorzy, stanowiska produkcji i wykwalifikowane grupy pracowników .
 • Aktualizacja zadania produkcyjnego w związku ze spodziewaną datą zakończenia i z użyciem konkretnych maszyn i operatorów
 • Standardowe wydruki modułu Plan Zdolności Produkcyjnej zawierają:
  • Wykaz maszyn produkcyjnych
  • Wykaz operatorów produkcji
  • Wykaz stanowisk produkcyjnych
  • Wykaz wykwalifikowanych pracowników produkcji
  • Plan sumaryczny zadań produkcyjnych
  • Raport o przebiegu obciążenia
  • Plan zadań produkcyjnych
  • Wydruk o obciążeniu maszyn
  • Wydruk o obciążeniu operatorów
  • Wydruk o obciążeniu maszyn wyjątkami z uwzględnieniem maszyn obciążonych powyżej lub poniżej zdolności produkcyjnej.
  • Wydruk o obciążeniu operatorów wyjątkami uwydatniając operatorów obciążonych powyżej lub poniżej zdolności produkcyjnych.