TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
Produkcja w toku
 • Śledzenie kolejnych operacji w zadaniach produkcyjnych od rozpoczęcia do zakończenia.
 • Uzyskiwanie informacji o kolejności operacji z modułu Procesy Technologiczne lub tworzenie pełnej kolejności operacji, jeżeli jest potrzebna tylko dla jednego zadania.
 • Zapisywanie następujących informacji o produkcji w indywidualnych operacjach lub na etapach:
  • Rzeczywisty czas pracy monterów i operatorów
  • Użycie maszyn
  • Ilość części zapisanych i wypisanych z operacji
  • Koszty umów z podwykonawcami
  • Odpady i braki.
 • Sprawozdanie o brakach dla przeplanowania pozostałych operacji i zestawienia w stosunku do poprzedniego wyniku.
 • Identyfikacja danych o produkcji w toku poprzez nazwę pakietu, typ informacji w zleceniu do identyfikacji, jak i kiedy ją wprowadzono.
 • Zapis nieplanowanych wydarzeń np. awarie mechaniczne, choroba personelu.
 • Definiowanie maksimum i minimum tolerancji dla:
  • liczby podzespołów zapisanych i wypisanych z operacji
  • czasu potrzebnego dla każdej operacji
  • wystąpienia braków dla każdej operacji .
 • Drukowanie dokumentacji warsztatowej na specjalnych formularzach zawierających karty identyfikacyjne zadań, karty wymagań materiałowych, karty operacyjne, karty przemieszczeń, karty o stanie zadań oraz karty o zwrotach do magazynu.
 • Drukowanie kodów kreskowych na półfabrykatach, co daje możliwość automatycznego zapisywania informacji o produkcji w toku .
 • Analiza historii produkcji w toku .
 • Koszty braków i odpadów na zakończenie operacji i na początek następnej .
 • Pełny wydruk Oszacowanie Wartości Produkcji w Toku .
 • Księgowanie kosztów warsztatowych dla zadań produkcji w celu analizy w module Przetwarzanie Zadań Produkcyjnych .
 • Opcjonalnie rozdzielanie produkcji na serie i śledzenie toku produkcji serii .
 • Następujące informacje dostępne w module Produkcja w Toku:
  • Bieżący stan warsztatowy ze zmianami wyświetlanymi automatycznie tak jak są one zapisywane.
  • Stan indywidualnych zadań produkcyjnych pokazujący operacje zakończone i zaległe. Można przeglądać informacje o całej operacji lub tylko o etapach.
  • Stan produkcji w toku dla każdego klienta .
  • Oznaczanie operacji w toku w celu wykorzystania w module Planowanie Zdolności Produkcyjnej .
 • Standardowe wydruki w module Produkcja w Toku :
  • Wydruk o Stanie Produkcji w Toku pokazywany jest stan każdej operacji w zadaniu produkcyjnym.
  • Oszacowanie Wartości Produkcji w Toku analizowany według produktu, grupy produktów lub zadań produkcyjnych.
  • Dokumentacja Księgowa Produkcji w Toku pokazuje chronologiczny wykaz operacji, które wykonano na warsztacie .
  • Analiza używanych maszyn.
  • Wydruk o operatorach produkcji .