TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
Przetwarzanie zadań produkcyjnych
 • Identyfikacja zadań produkcji przez numer i krótki opis produktu. Możliwość automatycznej numeracji zadań produkcji.
 • Zakładanie próbnych zadań i generowanie zestawień na dowolną ilość w próbnym zadaniu w celu ustalenia dostępnych zapasów w magazynie.
 • Tworzenie struktury hierarchicznej zadań produkcyjnych.
 • Obliczanie potrzebnej ilości w oparciu o spodziewany procent braków.
 • Dla każdego zadania trzymana jest informacja o ustalonej kolejności procesu produkcyjnego zawierająca czynności, maszyny, pracochłonność i wykaz narzędzi.
 • Zmiany struktury materiałowej w zadaniach produkcji dodawanie lub odejmowanie komponentów, dodanie materiałów niemagazynowych, użycie innej struktury materiałowej wyrobu.
 • Określanie czasów realizacji dla całego zadania produkcji oraz dla wszystkich komponentów.
 • Przydzielanie materiałów do uruchomionego zadania produkcyjnego i trzymanie ich do chwili faktycznego pobrania.
 • Użycie modułu Planowania zdolności produkcyjnych do tworzenia planów zadań produkcji poprzez określenie najwcześniejszej daty, kiedy praca może się rozpocząć według wymaganej daty zakończenia.
 • Użycie modułu Produkcja w toku do wykonywania aktualizacji na bieżąco czasu i kosztów poniesionych na każdą czynność określoną w zadaniu produkcyjnym.
 • Możliwe jest zabezpieczenie tych informacji przed niepowołanym dostępem.
 • Drukowanie dokumentacji zadania produkcyjnego na specjalnym formularzu.
 • Drukowanie indywidualnych lub zbiorczych wydań z magazynu.
 • Wydawanie z magazynu na uruchomione zadania produkcyjne indywidualnie lub hurtowo z automatyczną aktualizacją stanu w magazynie.
 • Możliwość selektywnego wydania z magazynu na zadania produkcyjne przy użyciu opcji "wydanie wszystkich", "wydanie wszystkich spełniających warunek", "wydanie jednego", "wydanie określonej ilości części" i "wydanie do określonego poziomu zestawienia próbnego rozwinięcia".
 • Pozwala na częściowe lub całkowite wydanie na zadanie produkcyjne.
 • Umieszcza brakujące pozycje zapasów w magazynie i zapasów w liniach zamówień zaległych generując je automatycznie lub ręcznie podczas drukowania dokumentu wydania.
 • Jeżeli jest używana metoda wartościowania LIFO lub FIFO, tworzony jest pakiet kolejności wydania dla każdego komponentu.
 • Przekazywanie wydań materiałów z magazynu na określone zlecenia do modułu Obsługa Zleceń i porównanie nakładów z wygenerowanymi kosztami w specyfikacji materiałowej wyrobu.
 • Zakończone indywidualnie lub w pakietach zadania produkcyjne aktualizują automatycznie stany w magazynach.
 • Możliwość całkowitego lub częściowego zakończenia zadania produkcyjnego.
 • Zapis danych o kontroli.
 • Zautomatyzowane wydania komponentów.
 • Zapisywanie numerów seryjnych dla wykonanych produktów.
 • Generowanie wydruku zakończonych zadań produkcyjnych zawierających koszty produkcji, koszty czynności i odpady.
 • Archiwowanie zakończonych zadań produkcyjnych i możliwość przeglądania ich.
 • Wydruki standardowe zawierają:
  • Wydruk zadań według statusu do śledzenia toku zadań produkcyjnych i generowania wyczerpującego planu produkcji.
  • Analiza komponentów.
  • Zaległe zamówienia.
  • Struktura hierarchiczna zadań produkcyjnych.
  • Odchylenia od cen.
  • Historia produkcji.
  • Koszty produkcji.
  • Odpady w produkcji.
  • Koszt czynności.